Buscar

Manatís impulsa la cohesió entre la comunicació i l’RSC

Actualizado: 10 de jun de 2020

L'agència promou el canvi en l’orientació de la responsabilitat empresarial amb dinàmiques de comunicació més humanitzadores


Habitualment, la responsabilitat social corporativa l’enteníem com el conjunt d’estratègies, pràctiques i sistemes de gestió empresarial que tenien com a objectiu compensar les dimensions econòmica, social i ambiental d’una empresa.


Però, actualment, aquest apartat de la gestió empresarial està canviant. Si bé fins no fa gaire temps, es limitava al compliment de les normes i a la filantropia (principalment donacions a entitats no lucratives i causes socials), avui dia s’està encaminant cap a una contribució activa i voluntària a la millora tant social com econòmica i ambiental, generalment amb l’objectiu de reforçar el seu valor afegit i, per tant, la seva situació competitiva.


De l’àmbit intern, ens ocupem de diversos aspectes: del personal/dels treballadors, amb projectes i activitats internes que reforcin els valors de l’empresa i la sensació de pertinença; amb l’elaboració d'eines de comunicació específiques i les seves corresponents sessions formatives.


A MANATÍS creiem que les accions de RSC no són viables si no les acompanya un creixement econòmic que reforci la seva continuïtat, per això, oferim propostes de comunicació vinculades a projectes socials amb resultats mesurables per a les empreses. Sense anar més lluny, i per predicar amb l’exemple, estem implicats en la creació d’una ONG vinculada a projectes de formació en emergències per a la població més vulnerable: el Projecte EMER (www.educaremergencias.org). És quan es produeix aquesta sintonia entre el client i Manatís que podem desenvolupar al màxim la nostra labor professional i aconseguir l’èxit d’una comunicació més humanitzada.


“La comunicació existeix, nosaltres l’escoltem i la dinamitzem cap als teus objectius.”


Per a més informació: comunicacion@manatis.es

2 vistas0 comentarios