Buscar
  • 2

Protocol, l'eina de comunicació del segle XXI

Actualizado: 7 de jun de 2018

Manatís ofereix formació per incloure el protocol en les estratègies de comunicació de les empreses


Avui dia, davant la gran varietat d’oferta, en el món professional tenim el repte d’adaptar-nos a les exigències i les necessitats del mercat, però de manera creativa, innovadora, aportant un valor afegit que destaqui els nostres productes i/o serveis entre la competència. Si, a això, hi afegim la desaparició de les fronteres mercantils, l’ús d’internet, l’augment de les exportacions, etc., la situació exigeix una adaptació encara més gran als mercats, les cultures i els sistemes de treball que puguin intervenir en els nostres processos econòmics.


Tenim clar que no és fácil. Necessitem l’aportació individual i general de les persones, les entitats i les institucions per superar la conjuntura actual i sortir més segurs, forts i renovats. Per això cal que treballem junts, amb un objectiu comú.


És aquí on el protocol actua com a eina clau per establir relacions entre diferents àmbits (empresarial/institucional), cultures o classes socials. No hem d’oblidar que en un món on preval la bona imatge, el coneixement, els valors i la bona actuació, el que marca la diferència entre l’èxit i el fracàs és el saber fer i el saber estar. És molt important aprendre les eines que ens ajudaran a saber com comportar-nos tant en l’àmbit personal i social com empresarial.


Si ens remuntem als nostres orígens i pensem en l’univers com a espai en el qual absolutament tot passa segons unes normes, segons un ordre, podem entendre el que significa el protocol per a l’home. La tendència en la nostra societat ha estat la d’establir un consens sobre com els uns i els altres mostren el reconeixement, amb la qual cosa s’enriqueix tant la comunicació verbal com la no verbal, que representa el 80% de les nostres actuacions.


Amb la formació en protocol ens comuniquem i ens respectem en tots els aspectes. Creem un consens i un reconeixement i és per això que hem de considerar aquesta faceta humana com un element essencial a l’hora d’establir relacions.


És tanta la complexitat de les relacions humanes i les seves activitats o esdeveniments que sempre ha calgut –i cada vegada més– la figura d’un professional de protocol, persones que destaquin per la seva capacitat tant de comprendre aquesta mateixa complexitat com la seva pròpia naturalesa, per assumir un nivell d’intel·ligència emocional que ens permeti obtenir més bons resultats i saber organitzar correctament qualsevol activitat.

Et convidem a participar en la formació que oferim.

· El protocol és un valor afegit.

· Facilita la comunicació entre empreses i institucions.

· Hem de saber què fer en tot moment “elevator pitch protocol·lari” (“Epp”).

· Saber fer i saber estar marca la diferència entre l’èxit i el fracàs.

· Fes servir la nostra eina, que ens ajuda a saber com ens hem de comportar en 3 àmbits: personal, social i empresarial-

· Utilitza el protocol com un consens establert per la societat.

· Enriqueix la comunicació verbal i no verbal amb el protocol.


Per a més informació: comunicacion@manatis.es

agencia de comunicación y protocolo
 Tlf. 931 135 821  
© Copyright 2017 | Manatís Barcelona | Todos los derechos reservados | Diseñado por Manatís