Buscar

Renovació de la imatge corporativa d'una empresa industrial

El 1 de maig passat vam guanyar un concurs per crear la imatge corporativa de dues noves marques de el grup industrial Epi Foc.

L'objectiu era dividir una marca molt potent, Epidor, en dues marques més especialitzades: Epidor Seals & Rubber Technology focalitzada en el propi producte i Epidor Technical Distribution enfocada a el servei de l'propi producte. Si dividim els objectius per noves marques, l'objectiu d'EPIDOR SEALS & RUBBER TECHNOLOGY era consolidar imatge d'especialista en estanqueïtat "deixar" de confondre a mig termini a l'usuari final vinculant la Marca EPIDOR a altres productes que no siguin SRT. A més de modernitzar el look i generar una base line que transmeti l'especialitat. Mentre que el repte de EPIDOR TECHNICAL DISTRIBUITION era traslladar una imatge d'empresa de referència i base en estanqueïtat a una xarxa de distribució de productes tècnics a la indústria. Especialment donar un aire nou, amb un codi de color diferent de el blau i que transmetés dinamisme, agilitat, però dins d'una imatge de serietat, seguretat, qualitat i garantia en el que es treballa (ISO).


En definitiva, mantenir l'essència de la marca pionera i que les dues noves marques es servissin dels èxits, el renom i el posicionament aconseguits fins al moment. A l'estar Epidor percebuda com una organització professional, gran i present al mercat, molt especialista amb un preu elevat, poc competitiva i present en la mentalitat de client industrial com a proveïdor d'una gamma àmplia de solucions industrials. Seguint la metodologia de treball de Manatís, la primera part de el projecte va ser recórrer a la fase analítica i realitzar una investigació, tant la quantitativa com la qualitativa, per descobrir aquells elements que posicionaven la marca mare.


Per a això, primer de tot segmentem als públics de la marca i els demanem que ens omplissin un breu formulari online per poder mesurar i quantificar els punts forts i els punts febles de la marca actual. Un cop analitzada la primera fase i extretes les conclusions, convoquem a una mostra representativa de cada segment i vam fer un focus grup i entrevistes personalitzades. En aquesta segona fase era molt important conèixer les opinions i sensacions de cada públic per extreure els valors que haurien de transmetre cada nova marca i, sobretot, aconseguir que els empleats de cada empresa es sentissin còmodes amb el canvi.


De vegades, afrontar els canvis és complicat i es necessita un procés més o menys llarg per assimilar-los. En aquest cas, les dues marques van ser molt ben acceptades i tots els empleats es van sentir satisfacció de lluir el canvi. Grans reptes que Manatís treball durant un parell de mesos i que ha suposat un treball de què ens sentim molt orgullosos.


Per a més informació poseu-vos en contacte amb Jacqueline Ruiz a través del correu electrònic comunicación@manatis.es o a el telèfon 931.135.821.

5 vistas0 comentarios